Herstellen

Het Gouden Hart Zorghotel biedt de oplossing als u tijdelijk verblijf nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer u herstelt na een operatie of ziekenhuisopname, voor kortdurende proef- en logeeropname voor onder meer reactivering en/of revalidatie of wanneer uw mantelzorgers even ontlast moeten worden. Wij zijn er volledig op ingericht dat u onder professionele begeleiding in alle rust kunt herstellen in een prettige ambiance.

Zorg en Verblijf

In Het Gouden Hart Zorghotel werken wij met het professionele zorgteam van onze zorgvilla. Deze bestaat uit gekwalificeerde verzorgende die 24/7 beschikbaar zijn en op wie u altijd een beroep kunt doen. Ons zorgteam werkt samen met een behandelteam van de zorgvilla, waartoe onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en logopedist behoren. De kamers zijn voorzien van een persoons alarmeringssysteem. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van een polsalarmering. 

Vergoeding

Veel mensen (en verwijzers) denken dat een verblijf in een zorghotel kostbaar is. Kosteloos is het niet, maar het kan wel erg meevallen. Wat u zelf moet betalen, hangt af van diverse factoren. De zorgkosten worden doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar, terwijl de kosten voor verblijf en het servicepakket via een aanvullende polis kunnen worden vergoed. De vergoeding voor een verblijf in een zorghotel kan veelal worden opgedeeld in ‘verblijf’ en ‘zorg’. Vergoeding voor het verblijf in een zorghotel: De verblijfskosten in een zorghotel kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt vanuit een aanvullende zorgverzekering. Vergoeding voor de zorg in een zorghotel Geïndiceerde zorg:  Alle geïndiceerde zorg valt onder de ZVW, dat betekent dat u die niet zelf hoeft te bekostigen. Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Indien u thuis beschikt over een zorgindicatie dan nemen wij contact op met uw huidige zorgaanbieder, zodat uw zorg tijdelijk wordt overgenomen. Wanneer u na een verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, dan kunt u deze zorg ook bij Het Gouden Hart krijgen.

Het Gouden Hart Zorghotel

Koornmarkt 1  8261 JX   Kampen

0885253900/ 0682419127

hotel@hetgoudenhart.nl

KvK 65802969

© 2017 by HET GOUDEN HART HOTEL.